آگهی استخدام برنامه نویس


شرکت فنی و مهندسی سامانه سازان ایران در نظر دارد برای تکمیل کادر برنامه نویسی خود به صورت پاره وقت و پروژه ای از متخصصین برنامه نویسی به هر یک زبان های برنامه نویسی C , C++ , C# , ASP.NET , PHP.NET , ANDROID , ARM , AVR , HTML , CSS , JavaScript , JAVA , MATLAB , SQL استخدام به عمل می آورد. لطفا برای ارسال رزومه کاری خود به آدرس ایمیل SamaneSazanCo@gmail.com ارسال نموده و یا با شماره تماس 09394384944 در تلگرام ارتباط برقرار کنند.
لطفا در صورت تمایل برای همکاری و استخدام در شرکت به صورت پروژه ای جهت برنامه نویسی و غیره با شماره فوق در تلگرام ارتباط برقرار کنید و با متخصصین ما مکاتبه نمایید. در نظر داشته باشید که از برنامه نویسان حرفه ای به صورت قرارداد مستقیم دعوت به عمل می آید.
شرکت فنی و مهندسی سامانه سازان ایران در نظر دارد برای تکمیل کادر برنامه نویسی خود به صورت پاره وقت و پروژه ای از متخصصین برنامه نویسی به هر یک زبان های برنامه نویسی C , C++ , C# , ASP.NET , PHP.NET , ANDROID , ARM , AVR , HTML , CSS , JavaScript , JAVA , MATLAB , SQL استخدام به عمل می آورد. لطفا برای ارسال رزومه کاری خود به آدرس ایمیل SamaneSazanCo@gmail.com ارسال نموده و یا با شماره تماس 09394384944 در تلگرام ارتباط برقرار کنند.
لطفا در صورت تمایل برای همکاری و استخدام در شرکت به صورت پروژه ای جهت برنامه نویسی و غیره با شماره فوق در تلگرام ارتباط برقرار کنید و با متخصصین ما مکاتبه نمایید. در نظر داشته باشید که از برنامه نویسان حرفه ای به صورت قرارداد مستقیم دعوت به عمل می آید.
شرکت فنی و مهندسی سامانه سازان ایران در نظر دارد برای تکمیل کادر برنامه نویسی خود به صورت پاره وقت و پروژه ای از متخصصین برنامه نویسی به هر یک زبان های برنامه نویسی C , C++ , C# , ASP.NET , PHP.NET , ANDROID , ARM , AVR , HTML , CSS , JavaScript , JAVA , MATLAB , SQL استخدام به عمل می آورد. لطفا برای ارسال رزومه کاری خود به آدرس ایمیل SamaneSazanCo@gmail.com ارسال نموده و یا با شماره تماس 09394384944 در تلگرام ارتباط برقرار کنند.
لطفا در صورت تمایل برای همکاری و استخدام در شرکت به صورت پروژه ای جهت برنامه نویسی و غیره با شماره فوق در تلگرام ارتباط برقرار کنید و با متخصصین ما مکاتبه نمایید. در نظر داشته باشید که از برنامه نویسان حرفه ای به صورت قرارداد مستقیم دعوت به عمل می آید.